Privacy en voorwaarden

Nederlands

TT4you wil graag tijdens evenementen die zij organiseert foto’s maken. Deze foto’s gebruikt TT4you voor promotionele doeleinden op onze website en social media. Indien u een foto van uzelf liever verwijderd ziet, kunt u altijd ons vragen deze te verwijderen door een e-mail te sturen naar info@tt4you.nl. Indien u liever wilt dat er helemaal geen foto’s van u worden genomen, kunt u dat laten weten via info@tt4you.nl.

Bij het aanmelden voor een evenement plaatsen wij u op onze maillijst. U kunt zich hier te allen tijde voor afmelden door een e-mail te sturen naar info@tt4you.nl. De enige persoonsgegevens die wij verzamelen zijn de gegevens die u indient wanneer u zich opgeeft voor onze activiteiten. TT4you deelt geen persoonsgegevens met derde partijen.

* bij annulering van het trainingskamp binnen 30 dagen voor aanvang is geen restitutie mogelijk.  

 

English

During events organised by TT4you, we would like to take some photographs. We will make a proper selection of photo’s and share these on our website and social media. If you see a picture you do not like, you can always ask us to remove this picture by sending an email to info@tt4you.nl. If you would prefer that no photo’s of you at all will published, please send an email to info@tt4you.nl.

On registering for an event, you will be placed on our mailinglist. You can unsubscribe at all times by sending an e-mail to info@tt4you.nl. The only personal information we collect is the information submitted when signing up for our events. TT4you does not share any personal information with third parties.

* No refund is possible when canceling the trainingcamp within 30 days before the start.